De Vlaamse kwalificatiestructuur

Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij.

De Vlaamse kwalificatiestructuur brengt kwalificaties onder op 8 niveaus, van basisonderwijs tot universiteit.

Klaar voor de toekomst!

 
 

Beroepskwalificaties

Een beroepskwalificatie beschrijft wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen.

Onderwijskwalificaties

Een onderwijskwalificatie beschrijft wat je moet kennen en kunnen om aan een opleiding te beginnen, je plaats te vinden in de maatschappij of een beroep uit te oefenen.