Onderwijskwalificaties

Een onderwijskwalificatie geeft weer wat je moet kennen en kunnen om verdere studies aan te vatten, te functioneren in onze maatschappij of een bepaald beroep uit te oefenen.

 

In 4 stappen naar een erkende onderwijskwalificatie


Stap 1 

Voorstel van onderwijskwalificatie ontwikkelen

Een voorstel van onderwijskwalificatie maak je door de eindtermen, specifieke eindtermen of beroepskwalificaties te bepalen die er deel van uitmaken.

Door wie:

AHOVOKS op eigen initiatief of op aanvraag


Stap 2 

Voorstel van onderwijskwalificatie adviseren

Op basis van vastgelegde criteria adviseert de bevoegde instantie over het voorstel van onderwijskwalificatie.

Door wie:

Vlor


Stap 3 

Onderwijskwalificatie erkennen

De onderwijskwalificatie wordt erkend op basis van het erkenningsadvies.

Door wie:

De Vlaamse Regering


Stap 4 

Onderwijskwalificatie registreren

De erkende onderwijskwalificatie wordt opgenomen in de kwalificatiedatabank.

Door wie:

AHOVOKS


Stap 1 

Voorstel van onderwijskwalificatie ontwikkelen

Het voorstel van onderwijskwalificatie bestaat uit één of meerdere beroepskwalificaties van niveau 5. Een voorstel van onderwijskwalificatie maak je door te bepalen uit welke beroepskwalificatie(s) van niveau 5 ze zal bestaan.

Door wie:

  • AHOVOKS- op eigen initiatief of op aanvraag

Stap 2 

Voorstel van onderwijskwalificatie adviseren

Op basis van vastgelegde criteria adviseert de bevoegde instantie over het voorstel van onderwijskwalificatie.


Stap 3 

Onderwijskwalificatie erkennen

De onderwijskwalificatie wordt erkend op basis van het erkenningsadvies.

Door wie:
  • De Vlaamse Regering

Stap 4 

Onderwijskwalificatie registreren

De erkende onderwijskwalificatie wordt opgenomen in de kwalificatiedatabank.

Door wie:
  • AHOVOKS

Stap 1 

Beschrijven

Voor elke opleiding worden domeinspecifieke leerresultaten beschreven die afgestudeerden moeten behalen.
De domeinspecifieke leerresultaten van de bachelor-, master- en doctorgraden vormen automatisch de kwalificaties voor de kwalificatieniveaus 6, 7 en 8.

Door wie:
  • De instellingen voor het hoger onderwijs die de opleiding aanbieden, onder coördinatie van VLIR en VLHORA.

Stap 2 

Erkennen

Werd de procedure correct gevolgd en is de niveauaanduiding binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur juist? Dan worden de domeinspecifieke leerresultaten automatisch als kwalificatie erkend.

Door wie:

De Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO).


Stap 3  

Registreren

De erkende onderwijskwalificaties wordt opgenomen in de kwalificatiedatabank.

Door wie:

AHOVOKS