Beroepskwalificerende trajecten

Erkende beroepskwalificerende trajecten

Meer informatie over beroepskwalificerende trajecten vind je terug op https://www.kwalificatiesencurriculum.be/beroepskwalificerende-trajecten.

 

Registreren als aanbieder

Meer informatie over beroepskwalificerende trajecten vind je terug op https://www.kwalificatiesencurriculum.be/beroepskwalificerende-trajecten.

Ik wil een onderwijskwalificerende opleiding aanbieden.

Enkel erkende onderwijsinstellingen kunnen een onderwijskwalificerend traject aanbieden en bewijzen van onderwijskwalificatie uitreiken.

Ben je een erkende onderwijsinstelling? Dan is het kwaliteitstoezicht binnen onderwijs van toepassing. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de onderwijsinspectie en de NVAO.

 

Ik wil een beroepskwalificerende opleiding aanbieden.

Wat is een erkende beroepskwalificerende opleiding?

De Vlaamse overheid maakt samen met vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt beroepskwalificaties op. Een beroepskwalificatie omschrijft wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te voeren. Zo bestaan er de beroepskwalificaties heftruckchauffeur, kapper, bakker, koeltechnicus, ...

Zoveel mogelijk opleidingsaanbieders in Vlaanderen passen hun opleidingen aan deze beroepskwalificaties aan. Deze opleidingen noemen we beroepskwalificerende opleidingen en worden erkend door de Vlaamse overheid.

Welke stappen moet je zetten om een erkend beroepskwalificerend traject aan te bieden?

1. Opleiding afstemmen op de beroepskwalificatie

Je kan een beroepskwalificerende opleiding enkel inrichten voor beroepen waarvoor er een beroepskwalificatie bestaat. Een overzicht hiervan vind je in de kwalificatiedatabank. Een opleiding afstemmen op een beroepskwalificatie wil zeggen dat alle competenties uit de beroepskwalificatie aan bod komen in de opleiding. En dit op zo’n manier dat lerenden alle competenties kunnen verwerven.

2. Kwaliteitstoezicht

Via een kwaliteitstoezicht gaat de Vlaamse overheid na of de opleiding voldoet aan een aantal kwaliteitscriteria:

Wordt de opleiding aangeboden door een kwaliteitsvolle organisatie?

Een kwaliteitsvolle organisatie is een organisatie die klantgericht is en beschikt over een goed personeels- en financieel beheer. De concrete kwaliteitsvoorwaarden vind je hier.

Bewijzen dat je een kwaliteitsvolle organisatie bent, doe je door een kwaliteitslabel voor te leggen dat bevestigt dat je aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet. Dat kan gaan over een erkenning door de overheid of over een kwaliteitslabel op de markt (bv. ISO …). Je registreert je hiervoor bij het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.

Wordt de opleiding kwaliteitsvol ingericht?

Voldoet je organisatie aan de kwaliteitsvoorwaarden? Dan kan je een erkenningsaanvraag indienen waarin je de opleiding omschrijft.

Op welke manier integreer je alle doelstellingen? Hoe geef je de opleiding vorm? Hoe organiseer je de begeleiding en evaluatie? Als het dossier als voldoende kwaliteitsvol wordt beschouwd dan kan je starten met het aanbieden van de opleiding en erkende kwalificatiebewijzen uitreiken. Vanaf dan krijg je minimum om de zes jaar een toezicht ter plaatse dat de kwaliteit van de opleiding beoordeelt. De eerste keer komt het toezicht binnen het jaar nadat de opleiding een keer volledig afgerond is. Het toezicht gebeurt op basis van het gemeenschappelijk kwaliteitskader voor opleidingen.

Waar kan ik mijn erkenningsaanvraag indienen?

Er zijn verschillende toezichtsorganen. Afhankelijk van je doelstelling kan je een keuze maken tussen toezicht door de Onderwijsinspectie of door de Vlaamse Sociale Inspectie.

Kies je voor een toezicht onder de Onderwijsinspectie, dan worden de bewijzen van beroepskwalificatie automatisch erkend binnen onderwijs. Dat wil zeggen dat iemand die een bewijs van beroepskwalificatie behaalde, automatisch vrijstellingen kan bekomen wanneer hij of zij doorstroomt naar het volwassenenonderwijs om een diploma te behalen. Je kan je aanvraag indienen bij de onderwijsinspectie. Ontdek hier de procedure.

Kies je voor een toezicht onder de Vlaamse Sociale Inspectie, dan is het de bevoegdheid van de onderwijsinstelling om te bepalen op welke vrijstellingen iemand recht heeft wanneer hij/zij doorstroomt naar onderwijs om een diploma te behalen. Je kan je aanvraag indienen bij het Departement Werk en Sociale Economie. Ontdek hier de procedure.

Ik wil een beroepskwalificerend EVC-traject aanbieden.

Een organisatie kan zich laten erkennen als EVC-testcentrum.